Strona Główna

 

Cztery Pory Roku W LovEnPeas

1. Jesień, 2020

 

2. Lato, 2022

 


W przygotowaniu: Wiosna, 2024 / Zima, 2026

Stajnie Treningowo Szkoleniowe LovEnPeas Arabians to pieczołowicie prowadzone małe przedsiębiorstwo, w którym propaguje się ideę budowania dobrych relacji społecznych opierając się na wysokich standardach, wartościach, dobrych emocjach oraz w zgodzie z Naturą.

STS LovEnPeas Arabians działa na terenie Gospodarstwa Rolnego „Dwór Kochań”, które prowadzi Piotr Kochański nieprzerwanie od 2003 roku. Jest to miejsce, w którym realizowana jest nowoczesna hodowla i trening koni czystej krwi arabskiej.

Emocje w nazwie LovEnPeas symbolizuje słowo „Love” tj. miłość, uczucie. Naturę w nazwie symbolizuje słowo „Peas” - zielony groszek. Nazwa skonstruowana została trochę na przekór wobec ogranego „Love&Peace” - „Miłość i Pokój”, niezależnie od tego, że ideę pokoju twórcy i propagatorzy nazwy mieli na horyzoncie jako cel najwyższy - jako wartość, która pozwala żyć jednostkom, rodzinom i całym plemionom ludzi, a która jest niezbędna dla kultywowania wolności człowieka, otaczających go zwierząt i natury.

Przez naturę rozumie się tutaj naturalne środowisko przyrodnicze człowieka, jako ostoja flory i fauny, a tym szczęśliwych koni.

W Agroturystycznym Gospodarstwie Rolnym „Dwór Kochań” od jego założenia zasadzono planowo, zgodnie z projektem, 1840 dużych drzew, których układ i stan udokumentowany został w katalogu nasadzeń parkowych gospodarstwa.

Przyrodę powinniśmy wszyscy bezkompromisowo chronić, szczególnie w dobie katastrofy klimatycznej, której możemy się przeciwstawiać sadząc drzewa właśnie.